Actividades 6º

PARÁBOLA DO FILLO ESTRAGADOR E O PAI BO


En 6º de Primaria, no CEIP. Plurilingüe de Andrade están traballando sobre a Parábola do Pai bo e o fillo estragador e preparando actividades para o proxecto intercentros Coles Amigos, iniciado o curso pasado.


Aquí tedes unha sopa de letras Picade
E outra Picade
Esta é a terceira Picade
E a última Picade
Tamén hai encrucillados. Nº1. Picade


PAPA FRANCISCO


Queres facer un encrucillado? Pica

        AS GRANDES RELIXIÓNS 
Encrucillado sobre o hinduismo. Pica
E do budismo. Pica
Aquí tes unha sopa de letras con vocabulario do xudaísmo. Pica
E outra do cristianismo. Pica
Encrucillado do Islam. Pica
Templos das distintas relixións. Pica
Letras revoltas. Pica
Pica na imaxe de abaixo e atoparás máis actividades sobre as relixións.                                     
                                              


   OS SACRAMENTOS
Sopa de letras do Sacramento do Bautismo. Picade  
Sopa de letras do Sacramento da Eucaristía. Picade
Sopa de letras do Sacramento da Confirmación.Picade
Sopa de letras do Sacramento da Reconciliación.Picade
Sopa de letras do Sacramento da Unción dos Enfermos.Picade
Sopa de letras do Sacramento da Orde Sacedotal. Picade
Sopa de letras do Sacramento do Matrimonio. PicadeGloster realizado por María Rodríguez Espilla, alumna de 6º de Primaria do CEIP.Plurilingüe de Andrade. E a continuación, o da alumna Nerea Filgueiras Couce.
Judit López Cortizas traballou sobre o sacramento da Unción dos Enfermos no curso 2016-17.


 
Mateo, Jose e Marcos tamén fixeron unha presentación sobre os Sacramentos no curso 2015-16.

  
A VIRXE  MARÍA
OS 12 APÓSTOLOS

Agora podedes facer unha sopiña Picade
E tamén un encrucillado Picade


PENTECOSTE


Coñecedes o relato? Picade SAULO DE TARSO

ARTE E CRISTIANISMO